Retourneren

Retouren kunt u na melding retourneren naar:

Ton Kamp de Fietsspecialist
Beethovenlaan 340
8031 BW Zwolle

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Het product mag niet beschadigd zijn en moet met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ton kamp de Fietsspecialist geretourneerd worden.

Mocht er een fout door ons gemaakt zijn, laat ons dat a.u.b. eerst weten door te mailen met verkoop@ton-kamp.nl Dan kunnen wij laten weten hoe we de gemaakte fout gaan herstellen.

 

Een retour kan altijd via mail retour gemeld worden. 

Daarna dient u het pakket voldoende gefrankeerd retour te sturen.

U krijgt geen Retour bevestiging en label van Ton kamp de Fietsspecialist na het aanmelden van uw retour!

Retouren kunt u na melding retourneren naar:

Ton Kamp de Fietsspecialist
Beethovenlaan 340
8031 BW Zwolle

Ruilen

Wilt u een ander artikel ontvangen? Stuur dan uw artikel(en) volgens bovenstaande procedure retour en geef aan voor welk product u het wilt ruilen. Wanneer u het product niet wenst te ruilen en wij uw producten retour hebben ontvangen zullen wij direct het aankoopbedrag aan u uitbetalen.

Klacht?

Wij vinden het belangrijk dat al onze klanten tevreden zijn. Indien u toch een onjuiste levering heeft gehad of u heeft een klacht betreffende de bestelde producten, dan kunt u een mail sturen naar verkoop@ton-kamp.nl . U klacht wordt z.s.m. opgelost.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen of te bellen
verkoop@ton-kamp.nl / 038-4239007

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”

Retouren kunt u na melding retourneren naar:

Ton Kamp de Fietsspecialist
Beethovenlaan 340
8031 BW Zwolle

 

Download hier het modelformulier voor Herroeping